go to top button

Zmluvy (Contracts)

Zverejnené
(Published)
Názov/Číslo
(Name/Number)
Predmet
(Subject)
Dodávateľ
(Supplier)
Objednávateľ
(Customer)
Cena
(Price)
Podpísané
(Signed at)
Účinnosť od
(Effective from)
15.05.2023 Zmluva o poskytovaní služieb - dodatok č. 1 doplnené miesto výkonu dadantech s.r.o., IČO: 51 780 909 GOSPACE LABS
s. r. o.
- 11.05.2023 16.05.2023
10.05.2023 Zmluva o poskytovaní služieb - dodatok č. 1 doplnenie autorských práv a miesta výkonu Bohdan Jacoš, IČO: 52692674 GOSPACE LABS
s. r. o.
- 09.05.2023 11.05.2023
17.04.2023 Zmluva o poskytovaní služieb marketingové služby Kristína Králiková, IČO: 47931728 GOSPACE LABS
s. r. o.
33 EUR / hodina 17.04.2023 18.04.2023
17.04.2023 Zmluva o poskytovaní služieb marketingové služby Michala Ilavská, IČO: 48047864 GOSPACE LABS
s. r. o.
35 EUR / hodina 17.04.2023 18.04.2023
27.03.2023 Zmluva o poskytovaní služieb testovanie HW - Fleximodo Bohdan Jacoš, IČO: 52692674 GOSPACE Tech
s. r. o.
25 EUR / hodina 21.03.2023 28.03.2023
22.03.2023 Zmluva o poskytovaní služieb služby - hw vývojár dadantech s.r.o., IČO: 51 780 909 GOSPACE Tech
s. r. o.
33 EUR / hodina 20.03.2023 23.03.2023
14.11.2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb vypustenie časti textu a doplnenie časti "autorské práva" Peter Sekelský (IČO: 46405437) GOSPACE Tech
s. r. o.
- 27.10.2022 15.11.2022
14.11.2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb vypustenie časti textu Petr Kos (IČO: 6553074) GOSPACE Tech
s. r. o.
- 26.10.2022 15.11.2022
14.11.2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb vypustenie časti textu a doplnenie autorských práv Ing. Štefan Kadlic (IČO: 54498295) GOSPACE Tech
s. r. o.
- 8.11.2022 15.11.2022
14.11.2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb vypustenie časti textu a doplnenie autorských práv Jozef Vindiš MAKER (IČO: 52528162) GOSPACE Tech
s. r. o.
- 8.11.2022 15.11.2022
19.09.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb Úprava maximálnej ceny za služby Jozef Vindiš MAKER, IČO: 52528162 GOSPACE Tech
s. r. o.
do 36 000 EUR 14.09.2022 20.09.2022
19.09.2022 Zmluva o poskytovaní služieb Služby v oblasti mechatroniky Jozef Vindiš MAKER, IČO: 52528162 GOSPACE Tech
s. r. o.
20 EUR / hodina 30.08.2022 20.09.2022
13.09.2022 Zmluva o poskytovaní služieb Vylepšienie aplikácie substitúciou karty povolení Ing. Štefan Kadlic, IČO: 54498295 GOSPACE Tech
s. r. o.
20 EUR / hodina,
maximálne 36 000 EUR
12.09.2022 14.09.2022
12.09.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb Úprava maximálnej ceny za služby Peter Sekelský, IČO: 46405437 GOSPACE Tech
s. r. o.
do 36 000 EUR 08.09.2022 13.09.2022
12.09.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb Úprava maximálnej ceny za služby Petr Kos GOSPACE Tech
s. r. o.
do 36 000 EUR 07.09.2022 13.09.2022
12.09.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb Úprava maximálnej ceny za služby IOnica s.r.o. GOSPACE Tech
s. r. o.
do 36 000 EUR 08.09.2022 13.09.2022
05.09.2022 Zmluva o poskytovaní služieb Marketingové a propagačné služby Peter Sekelský, IČO: 46405437 GOSPACE Tech
s. r. o.
17 EUR / hodina 02.09.2022 06.09.2022
04.08.2022 Zmluva o poskytovaní služieb Služby v oblasti hardvérového vývoja IOnica s.r.o. GOSPACE Tech
s. r. o.
25 EUR / hodina 03.08.2022 05.08.2022
07.07.2022 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE PROJETKU "Fleximodo – modulárne, vysoko presné a nákladovo efektívne IoT riešenie pre udržateľné a efektívne parkovanie na ulici, znížujúce premávku, znečistenie a CO2 pre mestá" Programátorské služby Petr Kos GOSPACE Tech
s. r. o.
17 EUR za 1 hodinu 07.07.2022 08.07.2022
09.06.2022 Nákup komponentov do smart parkovacieho systému Fleximodo - časť 1 Sub-GHz modul CTRL s. r. o. GOSPACE Tech
s. r. o.
40 200 €
(48 240 € s DPH)
08.06.2022 10.06.2022
09.06.2022 Nákup komponentov do smart parkovacieho systému Fleximodo - časť 2 Detekčný sensor - vzdialenosť CTRL s. r. o. GOSPACE Tech
s. r. o.
18 120 €
(21 744 € s DPH)
08.06.2022 10.06.2022
09.06.2022 Nákup komponentov do smart parkovacieho systému Fleximodo - časť 3 Mikrokontrolér CTRL s. r. o. GOSPACE Tech
s. r. o.
10 584 €
(12 700,80 € s DPH)
08.06.2022 10.06.2022
09.06.2022 Nákup komponentov do smart parkovacieho systému Fleximodo - časť 4 Detečkný sensor - magnetické pole CTRL s. r. o. GOSPACE Tech
s. r. o.
5 472 €
(6 566,40 € s DPH)
08.06.2022 10.06.2022
09.06.2022 Nákup komponentov do smart parkovacieho systému Fleximodo - časť 5 Snímač orientácie v priestore CTRL s. r. o. GOSPACE Tech
s. r. o.
9 096 €
(10 915,20 € s DPH)
08.06.2022 10.06.2022
09.06.2022 Nákup komponentov do smart parkovacieho systému Fleximodo - časť 6 Komunikačný modul CTRL s. r. o. GOSPACE Tech
s. r. o.
15 840 €
(19 008 € s DPH)
08.06.2022 10.06.2022
09.06.2022 Vytvorenie softvérového riešenia pre projekt Fleximodo - časť 1 Príloha č.1 Vytvorenie softvérového riešenia pre službu zdieľania parkoviska DAMALIS
s. r. o.
GOSPACE Tech
s. r. o.
47 700 €
(57 240 € s DPH)
08.06.2022 10.06.2022
09.06.2022 Vytvorenie softvérového riešenia pre projekt Fleximodo - časť 2 Príloha č.1 Vytvorenie softvérového riešenia pre službu samoobslužný dizajnér parkoviska DAMALIS
s. r. o.
GOSPACE Tech
s. r. o.
31 800 €
(38 160 € s DPH)
08.06.2022 10.06.2022
09.06.2022 Vytvorenie softvérového riešenia pre projekt Fleximodo - časť 3 Príloha č.1 Vytvorenie softvérového riešenia pre modul "platby" DAMALIS
s. r. o.
GOSPACE Tech
s. r. o.
82 400 €
(98 880 € s DPH)
08.06.2022 10.06.2022

Výzvy na predkladanie ponúk (Invitations to a tender)

Zverejnené
(Published)
Názov
(Name)
Predmet
(Subject)
Lehota na predkladanie
(Deadline)
Prílohy
(Attachments)
Stiahnuť
(Download)
13.09.2022 Záznam z prieskumu trhu Vylepšenie aplikácie substitúciou karty povolení v projekte Fleximodo - -
05.09.2022 Záznam z prieskumu trhu Poskytovanie služieb v oblasti šírenia výsledkov projektu Fleximodo - -
19.08.2022 Vylepšenie aplikácie substitúciou karty povolení v projekte Fleximodo Vylepšenie aplikácie substitúciou karty povolení v projekte Fleximodo 30.08.2022 do 23:59 hod. Príloha č. 1: Zmluva o poskytovaní
Príloha č. 2: Cenová ponuka,
Príloha č. 3: Vyhlásenia uchádzača
15.08.2022 Poskytovanie služieb v oblasti šírenia výsledkov projektu Fleximodo Marketingové a propagačné služby 23.08.2022 do 23:59 hod. Príloha č. 1: Zmluva o poskytovaní služieb,
Príloha č. 2: Cenová ponuka,
Príloha č. 3: Vyhlásenia uchádzača
12.08.2022 Záznam z prieskumu trhu Vytvorenie softvérového riešenia pre projekt Fleximodo - modulárne, vysoko presné a nákladovo efektívne IoT riešenie pre udržateľné a efektívne parkovanie na ulici, znížujúce premávku, znečistenie a CO2 pre mestá. - -
02.08.2022 Dodatok č. 1 k záznamu z prieskum trhu Nákup komponentov do smart parkovacieho systému Fleximodo - -
02.08.2022 Záznam z prieskum trhu Nákup komponentov do smart parkovacieho systému Fleximodo - -
17.05.2022 Vytvorenie softvérového riešenia pre projekt Fleximodo – modulárne, vysoko presné a nákladovo efektívne IoT riešenie pre udržateľné a efektívne parkovanie na ulici, znižujúce premávku, znečistenie a CO2 pre mestá Softvérové služby 25.05.2022 Príloha č. 1a: Opis predmetu zákazky pre časť 1
Príloha č. 1b: Opis predmetu zákazky pre čast 2
Príloha č. 1c: Opis predmetu zákazky pre časť 3
Príloha č. 2: Návrh Zmluvy o dielo
Príloha č. 3: Identifikačné údaje uchádzača
Príloha č. 4: Cenová ponuka
Príloha č.5: Vyhlásenie uchádzača
25.04.2022 Nákup komponentov do smart parkovacieho systému Fleximodo Elektrické integrované obvody a mikrosústavy 03.05.2022 Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky,
Príloha č. 2: Návrh kúpnej zmluvy,
Príloha č. 3: Identifikačné údaje uchádzača,
Príloha č. 4: Cenová ponuka,
Príloha č. 5: Tabuľka pre hodnotenie technických parametrov,
Príloha č. 6: Vyhlásenie uchádzača